Narių priėmimo į Lietuvos veltinio amatininkų gildiją taisyklės

  1. Lietuvos veltinio amatininkų gildijos (toliau tekste “Gildija”) nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų šalių fiziniai ir juridiniai asmenys, susipažinę su Gildijos įstatais, pritariantys Gildijos tikslams, siekiams ir veiklai. Gildiją sudaro: nariai, garbės nariai ir nariai-rėmėjai.
  2. Garbės nario vardas suteikiamas asmenims, kurie daug nuveikė veltinio amato populiarinimui, produktyvumo ir kokybės gerinimui Lietuvoje bei užsienyje. Šį vardą visuotinis Gildijos susirinkimas suteikia nutarimu. Garbės nariai turi visas nario teises, atleidžiami nuo nario mokesčio ir nemokamai dalyvauja visuose Gildijos renginiuose.
  3. Gildijos nariu-rėmėju gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, priimtas visuotinio susirinkimo. Nariai-rėmėjai asociacijos veikloje dalyvauja patariamojo balso teise ir pagal galimybes remia Gildiją.
  4. Nariai yra priimami Gildijos valdybos sprendimu, vadovaujantis Gildijos įstatais ir šiomis taisyklėmis:

4.1. Asmenys, siekiantys tapti Gildijos nariais, prašymą (anketą) tapti nariu raštu (paštu adresu „Lietuvos veltinio amatininkų gildija“, Paliesio kaimas, Molėtų rajonas, LT33046 ar elektroniniu paštu info@feltmakers.lt) pateikia Gildijos valdybai. Prašymo bei darbų aprašymo forma nustatoma šiomis taisyklėmis (priedas Nr. 1);

4.2. Anketoje (priedas Nr. 1) stojantysis asmuo prisistato, aprašo savo veiklą veltinio amato ar su juo susijusioje srityje – bendrai apibūdina savo veiklą, darbus, naudojamas technikas, įvardina, jeigu yra išklausęs, mokymus, pristato savo pasiekimus (parodos, mokymai, apdovanojimai, konkursai kiti įvertinimai). Jeigu turi – nurodo savo tinklalapį, blogą, elektronines parduotuves, galerijas ar parduotuves, kuriose eksponuojami/parduodami jo darbai;

4.3. Asmenys, užsiimantys vėlimo amatu kartu su prašymu pateikia tris savo veltinio gaminių fotografijas įvertinimui (priedas Nr.2). Pateikiami konkretūs darbai turi būti aprašyti įvardijant, gaminio paskirtį, kokia vėlimo technika naudota (sausas/šlapias vėlimas, nunofelt technika ir t.t.), kokios medžiagos panaudotos.

4.4. Gildijos valdyba kartą per 3 mėnesius skelbia valdybos susirinkimą naujų narių priėmimui. Susirinkimas gali vykti tiek dalyvaujant valdybos nariams asmeniškai, tiek per skype konferenciją, Gildijos įstatuose numatyta tvarka – valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė  susirinkime dalyvaujančių valdybos narių. Valdybos nariai turi lygias teises. Jei balsai pasiskirto po lygiai, lemia Gildijos pirmininko balsas. Nauji nariai priimami Valdybos sprendimu.

  1. Narys, kuris valdybos sprendimu priimamas į Gildiją pasirašytinai susipažįsta su Gildijos įstatais, sumoka Gildijos nustatytą metinį nario mokestį, viešai pristato savo veiklą, yra įrašomas į Lietuvos veltinio amatininkų oficialų sąrašą ir įtraukiamas į oficialų Gildijos tinklalapį www.veltiniogildija.lt ir www.feltmakers.lt
  2. Narių išstojimas iš Gildijos:  Pageidaujantys išstoti iš Gildijos nariai savo raštu prieš 30 dienų informuoja Gildijos valdybą. Išstodami nariai privalo baigti vykdyti arba perduoti kitiems nariams savo prisiimtus įsipareigojimus.
  3. Gildijos narių šalinimas vykdomas valdybos sprendimu vadovaujantis Gildijos įstatais.